Pibox.nu

Att bygga en hundgård

Dogs waiting for command

Att bygga en hundgård

Att äga en hund innebär att man måste följa en hel del regler och förordningar. Det finns stränga regler för djurhållning som i Sverige utarbetas och övervakas av Jordbruksverket. När det gäller hundar så finns det nya regler som infördes i början av år 2008. Dessa regler ska se till att alla hundar har det bra, vistas i lämpliga miljöer och tas om hand på korrekt sätt. Reglerna säger bland annat att hundarna måste ses till minst två gånger per dag och få tillräckligt mycket social kontakt antingen genom umgänge med människor eller andra hundar. Alla hundar måste även rastas utomhus regelbundet. Naturligtvis ska hundens hem vara lämpligt och säkert för hunden att vistas i och den ska ha regelbunden tillgång till foder av god kvalitet och rent, färskt vatten.

För privatpersoner eller kennelägare kan det vara en effektiv och funktionell lösning att skaffa hundgårdar så att hundarna kan få den stimulans och positiva hälsoeffekt som utomhusvistelse innebär. En hundgård kan man bygga själv utan några större problem. Som hundägare får man själv välja vilken nivå bygget ska hålla och hur mycket det får kosta. Det enda man måste ha i åtanke är att den ska uppfylla Jordbruksverkets krav för hundgårdar. Hundgården ska ha rätt mått – det finns minimimått som inte får underskridas. Det finns även krav på att hunden ska ha tillgång till skugga eller sol beroende på vad den föredrar. Det ska även finnas tillgång till ett inomhusutrymme dit hunden kan ta sin tillflykt vid varierande väder eller för att kunna dra sig undan. Det ska dessutom finnas tillgång till en viloplats utomhus. Denna liggplats får dock inte vara direkt på marken utan måste vara upphöjd. Upphöjningen ska vara minst 0,5 meter över marknivå och i anslutning till denna ska det finnas en trappa eller en brygga som hjälpmedel för att kunna ta sig upp i bädden på ett enkelt och icke ansträngande sätt. Skulle flera hundar vistas i samma rastgård måste ytan naturligtvis utökas och även här finns det riktlinjer som ger anvisningar för hur man räknar ut de rätta måtten som baseras på hundens storlek.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clean-retina-pro